Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten Konsolideret årsregnskab for den Den Europæiske Union — Regnskabsåret 2014