Cauza C-548/07: Ordonanța președintelui Camerei a șaptea a Curții din 22 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă