Бюджет на ЕС за бъдещето. Том 3, Информационни бюлетини