PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 440/89 на Комисията от 22 февруари 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура