Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission tiedonanto – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)