Решение на Съда (шести състав) от 17 ноември 1993 г.