Astro-Med Решение на Съда (трети състав) от 1 юли 1993 г. # Astro-Med GmbH срещу Oberfinanzdirektion Berlin. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело C-108/92. TITJUR