Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 25 november 1999.