Заключение на генералния адвокат Mancini представено на20 февруари 1986 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Дело 303/84. TITJUR Комисия/Германия