Комисия/Белгия TITJUR Решение на Съда от 26 май 1982 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Свободно движение на работници. # Дело 149/79.