Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година