Наредба № 126 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на масите и размерите