Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco) (Text av betydelse för EES) 2020/C 322/01