Решение на Съда (първи състав) от 17 декември 1981 г. # René Demont срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Дело 791/79. TITJUR Demont/Комисия