Регламент (ЕИО) № 489/89 на Комисията от 24 февруари 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура PROPCELEX