Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen 18 artiklan nojalla perustetussa yhteisessä täytäntöönpanokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta yhteisen täytäntöönpanokomitean työjärjestyksen vahvistamisen osalta