Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 15 april 2021 2021/C 133/06