Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 15 kwietnia 2021 r. 2021/C 133/06