Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2021 m. balandžio 15 d. 2021/C 133/06