/* */

TITJUR Fabriek voor Hoogwaardige Voedingsprodukten Kelderman Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на18 декември 1980 г. # Наказателно производство срещу Fabriek voor Hoogwaardige Voedingsprodukten Kelderman BV. # Искане за преюдициално заключение: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Нидерландия. # Дело 130/80.