TITJUR Paint Graphos Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Jääskinen 8 päivänä heinäkuuta 2010. # Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Entrate vastaan Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, selvitystilassa vastaan Agenzia delle Entrate ja Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) ja Ministero delle Finanze vastaan Michele Franchetto (C-80/08). # Ennakkoratkaisupyynnöt: Corte suprema di cassazione - Italia. # Ennakkoratkaisupyyntö - Tutkittavaksi ottaminen - Valtion tuki. # Yhdistetyt asiat C-78/08 - C-80/08.