Stanovisko generálního advokáta - Jääskinen - 8 července 2010. # Ministero dell’Economia e delle Finanze a Agenzia delle Entrate proti Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, v likvidaci proti Agenzia delle Entrate a Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) a Ministero delle Finanze proti Michele Franchetto (C-80/08). # Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce: Corte suprema di cassazione - Itálie. # Řízení o předběžné otázce - Přípustnost - Státní podpory - Daňové výhody poskytované družstvům - Kvalifikace jako státní podpora ve smyslu článku 87 ES - Slučitelnost se společným trhem - Podmínky. # Spojené věci C-78/08 až C-80/08. Paint Graphos TITJUR