Решение на Съда (шести състав) от 22 октомври 1998 г.