Maizena и др. Заключение на генералния адвокат Lenz представено на19 март 1987 г. # Maizena Gesellschaft mbH и други срещу Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 94/86. TITJUR