Věc C-562/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Sens — Francie) — X