Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 17 декември 2019 година за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС [2020/2]