TITJUR Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на28 февруари 1980 г. # Macarthys Ltd срещу Wendy Smith. # Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal (England) - Обединеното кралство. # Дело 129/79. Smith