ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2269/02 υποβολή: Frédérique Ries (ELDR) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για πόλεις που επιδιώκουν το καθεστώς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.