Дело C-103/15 P: Определение на Съда (девети състав) от 21 януари 2016 г. — Internationaler Hilfsfonds eV/Европейска комисия (Обжалване — Достъп до документите на институциите на Европейския съюз — Дейности в областите, представляващи интерес за развиващите се страни — Отказ за предоставяне на достъп до определени документи от преписката във връзка с договор „LIEN 97-2011“ — Изпълнение на решение на Общия съд)