Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 20 юни 1990 г.