Заключение на генералния адвокат Rozès представено на29 октомври 1981 г. # H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 182/80. Gauff Ingenieure/Комисия TITJUR