Neuvoston päätös (EU) 2018/1089, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta