Решение на Съвета от 26 февруари 1996 година относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Канада$