Заключение на генералния адвокат Reischl представено на3 декември 1981 г. # Effer SpA срещу Hans-Joachim Kantner. # Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия. # Брюкселска конвенция. # Дело 38/81. TITJUR Effer