Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на6 май 2004 г.