Решение № 8/94 на Съвместния комитет на ЕИП от 7 юни 1994 година относно изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП, относно сътрудничество в специфични области извън четирите свободи$