Решение (ЕС) 2019/2216 на Европейската централна банка от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/36)