Регламент (ЕИО) № 1677/88 на Комисията от 15 юни 1988 година относно определяне на стандартите за качество на краставици