Решение (ОВППС) 2016/1755 на Съвета от 30 септември 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия