Писмен въпрос E-9514/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Спасяване на дружествата — концесионери на магистрали в Испания