Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 14/2016 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1365/2006 maidir le staidreamh ar iompar earraí d’uiscebhealaí intíre i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh