Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 31 maj 1995.