Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 9/94 от 8 юли 1994 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП$