TITJUR Заключение на генералния адвокат Warner представено на10 юли 1980 г. # Liselotte Herber, вдовицата Boizard, и Martine Boizard срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Съединени дела 63/79 и 64/79. Boizard/Комисия