TITJUR Определение на Съда от 16 юни 1970 г. # SA Chanel срещу Cepeha Handelsmaatschappij NV. # Искане за преюдициално заключение: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Нидерландия. # Дело 31-68. Chanel/Cepeha