Gilli и Andres Решение на Съда (втори състав) от 26 юни 1980 г. # Наказателно производство срещу Herbert Gilli и Paul Andres. # Искане за преюдициално заключение: Pretura di Bolzano - Италия. # Мерки с равностоен ефект. # Дело 788/79. TITJUR