2016 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1358, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti