Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1358, annettu 9 päivänä elokuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi