Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1358, 9. august 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril