96/197/RIF: Gemensam åtgärd av den 4 mars 1996 beslutad av rådet på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen, om ett system för flygplatstransitering